top of page
  • Writer's pictureSATORI

Satori Meaning

Người ta không thể diễn tả vẻ tráng lệ hoàng hôn cho một người mù bẩm sinh. Cũng thế, bậc thánh không thể mô tả trí tuệ thân chứng cho phàm phu tục tử. Nhưng sự thực là người ta có thể suốt đời nghiên cứu kinh điển mà không minh triết hơn chút nào. Tìm giác ngộ trong danh từ thì chẳng khác nào đói mà chỉ ngồi đọc đi đọc lại tấm thực đơn. Vậy mà ở Nhật Bản đã phá bỏ rào cản tư tưởng đó bằng một từ thường được dịch là Thiền được Nhật Bản áp dùng vào khoảng năm 1200 sau Công Nguyên và được tu luyện dưới tên Zen. Về căn bản, Zen hoàn toàn là Phật giáo bởi mục tiêu không khác so với chính Đức Phật: đạt được giác ngộ, một trải nghiệm được Zen gọi là Satori.

Credit: unsplash

Satori không quan tâm đến bất kỳ sự trừu tượng hóa hay khái niệm hóa nào. Hơn bất kỳ trường phái phương Đông, Satori tin rằng lời nói có thể không bao giờ bày tỏ được sự thật cuối cùng. Giác ngộ trong Satori không có nghĩa là rút lui khỏi thế giới mà ngược lại, có nghĩa là tham gia tích cực trong các công việc hằng ngày. Satori còn có nghĩa là trải nghiệm tức thì về Phật tính của vạn vật. Đầu tiên và quan trọng nhất trong số những thứ này là những vật thể, công việc và những con người liên quan đến cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, mặc dù nhấn mạnh đến tính thực tiễn của cuộc sống hằng ngày nhưng Satori vẫn mang tính huyền bí sâu sắc trong tâm tưởng. Một người đạt được trải nghiệm Satori là đạt được điều kỳ diệu và bí ẩn của cuộc sống trong từng hành động. Bởi Satori dạy rằng, dù ở đâu, dù ở cương vị nào hãy cố gắng làm người tử tế. Hãy luôn cố gắng hướng thiện để học hỏi cách sống đẹp ở đời. Hãy buông bỏ, đừng đeo bên mình tảng đá nặng của sự oán hờn. Đừng đấu tranh, đừng mang thù ghét để tâm đừng bị đau. Thế nên hãy tha thứ cho những điều không rõ ràng. Tha thứ trong khiêm nhường và tình thương trong suốt. Để mọi tâm hồn được về chốn yên vui.

Cuối cùng, Satori khẳng định sự giác ngộ tự thể hiện trong các công việc hằng ngày, nó đã có ảnh hưởng trên mọi khía cạnh của đời sống truyền thống Nhật Bản và nếu giác ngộ được Satori sẽ làm cuộc sống của mỗi người trở nên an yên hơn, ít nhất là trong tâm tưởng.


3 views

Comments


bottom of page